De pagina waar u alles kunt vinden om Voorthuizen veilig te maken

alles over:

Criminaliteitscijfers 2017

Hierbij de cijfers van de vijf (voor de whatsapp groepen) belangrijkste misdrijven over het jaar 2017. Wat opvalt is de blijvend dalende lijn van het aantal woninginbraken. Deze trend is al in 2015 ingezet. Ook valt op het sterk dalende aantal vernielingen. Wat ook positief is is het aantal diefstallen van autos van 33 in de eerste 9 maanden naar 10 over een heel jaar, diefstallen is hetzelfde als vorig jaar en blijft op 35 staan.

Een vriendelijke groet:

FEIT 2011-2015

GEM.

1E negen mnd

 2016

heel 

2017

Woninginbraken 135 130 114
Diefstallen uit auto’s 124 174 135
Diefstallen van auto’s  25 33 10
Diefstallen uit schuren/garage  26 35 35
Vernielingen 190 207 120
Diefstal fietsen/bromfietsen 164 209 123